Uwaga! Informacja

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zajęcia stacjonarne realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 62 w Katowicach zostają zawieszone do dnia 19.02.2021. Jeżeli nic nie będzie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i personelu, zajęcia zostaną wznowione przed upływem wskazanego terminu, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola.