Barbórka

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Górnikiem dnia 05.12.2022. Prosimy Rodziców o odświętne ubranie dzieci oraz o przygotowanie na ten dzień podpisanych wianków (dziewczynki) i czapek górniczych (chłopcy).

20 listopad – Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska jest inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja weszła w życie w 1990 r. Stronami konwencji jest 195 państwa (czerwiec 2015 r.). Polska ratyfikowała konwencję w 1991 r.

W konwencji zapisane są:

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 • prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

Wyjście do kina

Dnia 10.11. 2022 zapraszamy dzieci z grupy „Żabki” na wyjście do Go Kina w QP Mysłowice na bajkę „Nel i tajemnica kurokota”. Koszt wyjazdu około 30zł/dziecko. Wyjazd zostanie sfinansowany z pieniędzy wpłaconych na musical „Kot w butach”.

Profilaktyka grypy

W załącznikach przesyłam informacje dotyczące profilaktyki grypy.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kEQ3SXJNZYzQ9kpiiLJioSwkVyBQvHBtDxWdFyHYZVhpGnuxcus9xFsr6Hquij9ql&id=100064574204637