Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Katowicach

Szanowni Państwo,

we współpracy z Miastem Katowice realizujemy projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Prosimy zatem o przekazanie poniższej informacji Państwa podopiecznym, ich rodzicom, nauczycielom, psychologom i pedagogom.

W związku pandemią, ale nie tylko, znacznie wzrosła liczba kryzysowych i stresujących sytuacji dla dzieci i młodzieży, a co za tym idzie – zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Celem projektu jest pomoc m.in. w trudnych i stresujących sytuacjach, w relacjach przyjacielskich i rodzinnych, w radzeniu sobie ze stresem oraz w innych problemach zdrowotnych natury psychicznej.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 r.ż,, zamieszkujący na terenie miasta Katowice, ich rodzice i opiekunowie prawni oraz nauczyciele i wychowawcy katowickich placówek. W ramach projektu pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna są bezpłatne. Projekt finansowany jest ze środków Miasta Katowice.

Miejsce realizowanego świadczenia:
Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUSul. Wincentego Pola 9/1A, KatowiceTelefon:574-074-496 (wew. 3)Godziny rejestracji:10:00-18:00 od poniedziałku do piątku