Dzieci zdrowe

  • Przypominamy, że w trosce o wszystkie dzieci i zgodnie
    z obowiązującymi przepisami do przedszkola mogą uczęszczać 
    TYLKO DZIECI ZDROWE .
    Obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci chorych, bądź z objawami choroby: kaszel, katar, gorączka itp.