Harmonogram pracy na rok szkolny 2021/2022

 

ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCY REŻIM SANITARNY, DOTYCHCZASOWE IMPREZY RODZINNE, SPOTKANIA Z RODZICAMI, WYJŚCIA POZA TEREN PRZEDSZKOLA, SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI NA TERENIE PLACÓWKI ITP. ZOSTAJĄ ODWOŁANE LUB OGRANICZONE DO MINIMUM.