Kadra pedagogiczna z grupami

W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • Dyrektor Miejskiego Przedszkola oraz wychowawca grupy średniej „Biedronki” –   mgr Izabela Badura, nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca grupy średniej „Biedronki” – pani Justyna, nauczyciel dyplomowany
 • Wice-dyrektor oraz wychowawca grupy starszej „Żabki” – pani Aleksandra, nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca grupy starszej „Żabki” – pani Katarzyna, nauczyciel mianowany
 • wychowawca grupy młodszej „Pszczółki” – pani Karolina, nauczyciel dyplomowany
 • wychowawca grupy młodszej „Pszczółki” – pani Aleksandra, nauczyciel mianowany
 • nauczyciel zajęć rozwijających uzdolnienia sportowe – pan Krzysztof, nauczyciel dyplomowany
 • logopeda – pani Teresa, nauczyciel dyplomowany
 • psycholog-pani Barbara, nauczyciel dyplomowany
 • nauczyciel katechezy – pani Małgorzata, nauczyciel dyplomowany
 • nauczyciel języka angielskiego – pani Karolina, nauczyciel dyplomowany
 •  pedagog specjalna  – pani Karolina, nauczyciel mianowany