Rekrutacja do przedszkola

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola dla nowych Rodziców będzie możliwa od 12 marca 2021 od godziny 11.00 do 24.03.2021 do godziny 15.00 pod adresem: https://katowice.formico.pl Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Data i godzina wprowadzania danych dziecka do systemu nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli pisemną ” Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego„. Deklaracje należy składać w terminie od 01.03.2021- 04.03.2021. Niezłożenie deklaracji w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu lub skutkuje koniecznością ponownego postępowania w procesie rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 23.03.2021 rusza rekrutacja do klas pierwszych.