Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

1.CZAS OCZEKIWANIA 6.00-8.00. PRZYCHODZENIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

 • kontakty indywidualne
 • swobodne zabawy dzieci
 • przygotowywanie się nauczycieli i dzieci do twórczej aktywności w ciągu dnia
 • gry i zabawy rozwijające
 • poranne zabawy ruchowe

2. ZAJĘCIA EDUKACYJNE DOTYCZĄCE:

 • aktywności umysłowej
 • twórczej działalności plastyczno-konstrukcyjnej
 • aktywności ruchowej
 • wiedzy i środowisku społecznym i przyrodniczym
 • indywidualnego wspomagania dzieci wymagających szczególnego oddziaływania
 • rozwijania zainteresowań i uzdolnień

ZAPEWNIENIE DZIECKU ZDROWEGO I HIGIENICZNEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ:

 • udział w spacerach i wycieczkach
 • udział w zabawach i grach w ogródku przedszkolnym
 • korzystanie z relaksu i wypoczynku
 • swobodne zabawy inspirowane przez dziecko

Grupa najmłodsza „Pszczółki” w godzinach 12.30-14.00 korzysta z relaksu i wypoczynku w formie leżakowania.

3. CZAS POMIĘDZY 14.00 A 17.00 PRZEZNACZONY NA:

 • udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu
 • zabawy inspirowane własną aktywnością dziecka służące rozwojowi zainteresowań i wyrównywaniu deficytów
 • organizowanie otoczenia w celu nabywania przez dzieci wielorakich doświadczeń społecznych
 • kontakty indywidualne dzieci
 • kontakty indywidualne z rodzicami