Statut Miejskiego Przedszkola nr 62 w Katowicach

STATUT

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 62

 

W KATOWICACH

(Tekst ujednolicony)

statut