Wakacyjny kurs języka polskiego dla dzieci ukraińskich

W lipcu w Zespole Szkół i Placówek nr 2 organizowane będą zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich. Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem
tel. 32 2547699.Z wyrazami szacunku Beata Kalinowska – dyrektor ZSiP2