Ważne! Rozporządzenie

Prosimy wszystkich Rodziców, aby zapoznali się z nowym rozporządzeniem dotyczącym czasowego zawieszenia zajęć w żłobkach i przedszkolach. Jednocześnie informujemy, że Rodzice, którzy spełniają warunki określone w w.w. rozporządzeniu zobowiązani są złożyć pisemny wniosek do Dyrektora placówki. Poniżej dostępne są linki do rozporządzenia i wzór wniosku: