Wpłaty na Radę Rodziców

Prosimy o uregulowanie wpłat na Radę Rodziców zgodnie z zadeklarowaną kwotą. Numer konta podany jest na tablicy informacyjnej dla Rodziców na terenie przedszkola.