Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na nowy rok szkolny odbędzie się od 13.03.2024 od godziny 11.00. Link do rekrutacji zostanie podany wkrótce. Po zalogowaniu się na stronie rekrutacji należy uważnie wypełnić wniosek oraz zaznaczyć odpowiednie kryteria. Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać i dołączyć odpowiednie dokumenty ( jeśli dane kryterium tego wymaga). Cały pakiet należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci. W procesie naboru nie uczestniczą dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożą pisemną „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego” (dostępna wkrótce do pobrania na stronie internetowej przedszkola).